Insanity Live®

INSANITY je jedno z nejtěžších fitness programů na trhu. Instruktor usiluje o to, aby jste se dostali za hranice svého maxima. Je to program plný plyometrických cvičení spojený s nepřetržitými intervaly zaměřenými na sílu, vytrvalost, břišní svalstvo a cviky pro střed těla. Tajemstvím tohoto programu je MAX INTERVAL TRAINING. Je to tradiční intervalový trénink převrácený vzhůru nohama – provádíte cvičení s vysokou intenzitou po dobu třech minut a poté následuje krátký odpočinek.